Vui lòng đăng nhập để sử dụng tính năng này

    • 1 Khuong Le Minh Kiet
    • 2 Thành Tỷ
    • 3 Cac dài 5 m
    • 4 Cac dài 5 m
    • 5 menxenVui lòng đăng nhập để sử dụng tính năng này!

Đây là tài khoản email nhưng bạn nó cũng có thể đăng nhập như tài khoản game, các bạn có thể truy cập vào game qua tài khoản này. Sau khi mua để đổi email các bạn vui lòng truy cập đường link phía dưới và dùng tài khoản đã mua để truy cập vào email

Bấm vào đây
LỊCH SỬ MUA TÀI KHOẢN
ID ACC Loại Tài khoản Mật khẩu Giá Ngày mua